top of page
Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukainen seloste.

 

1. Rekisterinpitäjä 

uruz

Ratakatu 14, 28120 Pori
uruz.np@gmail.com   

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nina Pörn, yhteystiedot ylempänä

 

3. Rekisterin nimi

uruz, asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Uruzin toiminnassa kerätään henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten.

 • Asiakastiedottaminen

 • Ilmoittautumistietojen käsittely

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • Hoitosuunnitelman laatiminen ja seuraaminen

 • Palveluiden ja kurssien ilmoittautumiset, perumiset, siirrot ja muu ilmoittautumiseen liittyvä toiminta

 • Kävijätietojen seuranta ja analysointi

 • Palvelujen ja tuotteiden tilaustiedot

 • Laskuttaminen, maksujen valvonta, maksuajan hallinta ja perintä

 • Yhteystietojen muutoksien kirjaaminen

 • uruzin palveluiden ja tuotteiden markkinointi

 • Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen

 • Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen huomioiminen

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista talletetaan seuraavat tiedot:

 • Asiakastiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot sähköpostimarkkinoinnin hyväksymisestä

 • Palvelun tilaustiedot: ostetun palvelun tiedot, hintatiedot, palvelun käyttötiedot, laskutustiedot, maksusuoritustiedot, maksutapatiedot, maksuaikatiedot, peruutustiedot, palautustiedot

 • Palvelun käyttötiedot: kurssien osallistumistiedot

 • Asiakaspalautetiedot: mielipidekyselyt ja kommentit ostetuista palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot

 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

 • Evästeet kotisivujen seurannassa

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen tilauksistaan (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohta). Tiedot kerätään uruzin kotisivuilta, verkkokaupasta, toiminnanohjausjärjestelmästä, asiakaspalvelupisteeltä kerättynä tai asiakkaan itsensä ilmoittamana. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteistyökumppaneilta. Tietoihin pääsevät käsiksi uruzin työntekijät.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan uruzin markkinointirekisteriin. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien hallinnoitavaksi.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU maiden ulkopuolelle palveluihin, jotka täyttävät GDPR vaatimukset.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Paperiset aineistot kuten kurssien osallistujalistat ja hoitotiedot säilytetään niille tarkoitetun hallinnoijan saatavilla suljetuissa tiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti, kun tietoja ei enää tarvita.

 

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot:

Tietoihin pääsevät käsiksi kirjanpitäjä ja työntekijät. Toiminnanohjausjärjestelmä on suljettu salasanoin asianmukaisilla verkkosuojauksilla, johon pääsee käsiksi vain työntekijät. Verkkokauppa, sähköpostijärjestelmä ja muut tietojenhalllintalaitteet ja sovellukset on suljettu salasanoin ja asianmukaisilla verkkosuojauksilla, joihin pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät. Työntekijät ovat tietoisia salassapitovelvollisuudesta.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteröidyt tiedot. Halutessaan tarkastaa tietonsa tulee rekisteröidyn henkilön lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö uruzin osoitteeseen tai käydä paikan päällä toimipisteellä (feeniks Voimalähde, Sepänpellontie 2, Pori) henkilöllisyystodistus mukanansa. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa hänen nimi, osoite ja puhelinnumero. Uruz toimittaa vastauksensa kirjallisena rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti uruzin toimipisteellä tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut perille. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Juruz käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Tällöin rekisteröidyn kuuluu lähettää pyyntöä koskeva sähköposti kulloinkin voimassa olevaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen (uruz.np@gmail.com).

 

12. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisätietoja hänen henkilötietojistaan uruzissa, tulee hänen lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun uruzin postiosoitteeseen.

bottom of page