top of page
VEDEN STRUKTUROINTI
TPS-menetelmällä käsitelty lasi muuttaa pullossa olevan veden rakennetta.*

Matkalla vesilähteestä vesipisteeseen, vesi kulkee pitkiä suoria putkia pitkin, jotka on valmistettu erilaisista materiaaleista, kuten lyijystä, asbestista, muovista, kuparista, jne. Putket eivät vastaa veden luonnollista ympäristöä, sillä tavallisesti vesi virtaa kivien lomassa ja erityyppisten maakerrosten läpi. Aineet ja materiaalit, jotka osuvat veden kulkureitille vaikuttavat sen värähtelyyn. Tämä värähtely voi siirtyä veteen tietyksi ajaksi. Tietyt veden aktiiviset kentät (“coherent domains”) heijastavat tätä värähtelyä pitempään [1]. Pulloilla ja juoma-automaateilla, joissa vesi tyypillisesti seisoo kauemmin, on samanlainen haitallinen vaikutus veden värähtelyyn.

Flaska-pulloissa veden värähtely muuttuu jälleen lähemmäs luonnossa esiintyvän veden värähtelyä. Prosessia kutsutaan veden strukturoimiseksi. Lasipullo käsitellään TPS-menetelmällä, joka kyllästää lasimassan sisältämän piioksidin erilaisilla luonnossa esiintyvillä värähtelyillä. Tämä värähtely vaikuttaa pullossa olevaan veteen.

Lasin ohjelmoiminen TPS-menetelmällä:
  • Aluksi lasiin kaiverretaan laserilla kolme symbolia: Ensimmäinen kertoo mihin tuotantoerään pullo kuuluu. Tämä mahdollistaa laadunvalvonnan. Seuraava on ympyränmuotoinen kosmogrammi, tai mandala, joka suojelee lasiin ohjelmoitua värähtelyominaisuutta. Kolmas symboli, ORO, on suorakulmion muotoinen ja tehostaa strukturointiominaisuutta.

  • Tämän jälkeen lasin ”vanhat” värähtelyt poistetaan, lasin ohjelmointiprosessin tehostamiseksi.

  • Kolmannessa vaiheessa pullot ohjelmoidaan saksalaisen valmistajan Bioaktivin valmistamilla orgone-tykeillä. Värähtelyohjelma sisältää erilaisia luonnossa esiintyviä värähtelyjä, jotka ovat harmoniassa veden rakenteen kanssa. Tämä vaihe on ohjelmointiprosessin pisin, ja kestää 90 minuuttia. Värähtelyohjelma tallennetaan lasimassan sisältämään piioksidiin (SiO2), jota on lasissa noin 71%.

Kun vettä laitetaan yllämainitulla tavalla käsiteltyyn lasipulloon, lasimassaan tallennettu tieto siirtyy veteen lasimassan aktiivisilta alueilta (”coherent domains”) kvanttielektrodynaamisten oskillaatioiden, eli värähtelyjen kautta [1].

Lyhyt video, joka esittelee lasin ohjelmoinnin ja veden strukturoimisen:

Ajatus TPS:ään tuli mansikanviljelyssä saatujen käytännön kokemusten kautta, huomattuamme että strukturoidulla vedellä kastellut mansikat olivat huomattavasti parempilaatuisia kuin tavallisella vesijohtovedellä kastellut verrokit. Tutkiessamme mikä sai vedessä niin merkittäviä muutoksia aikaan, löysimme tietoa Viktor Schaubergeristä ja hänen tutkimuksistaan, joissa hän oli huomannut täysin epätieteellisten metodien avulla, että veteen kätkeytyy eräitä epätavallisia ominaisuuksia. Kun jatkoimme asiaan perehtymistä, törmäsimme luonnollisesti joidenkin uuden ajan pioneerien, kuten Preparatan, Szent-Gyorgyin, Del Giudicen, Pollackin, Chaplinin ja eräiden muiden tutkimuksiin, jotka avaavat teoreettista pohjaa käytännön huomioiden kautta.

Flaška d.d. takaa, että jokaisen Flaska-vesipullon strukturointiominaisuus säilyy täysin toiminnallisena vähintään neljä vuotta pullon käyttöönottamisesta.

Suosituksia ja vinkkejä:

  • Älä pese Flaskaa tiskikoneessa, äläkä jätä sitä sellaisten laitteiden välittömään läheisyyteen, joista lähtee voimakasta elektromagneettista säteilyä (kuten esimerkiksi käynnissä oleva mikroaaltouuni).

  • TMuutokset veden värähtelyssä alkavat välittömästi, kun vesi laitetaan Flaskaan. Vaikutus on täydellinen viiden minuutin kuluttua.

  • Ennen juomista voit ravistella Flaskaa hieman. Vesi rakastaa liikettä, ja strukturoinnin vaikutukset voimistuvat aktiivisten kenttien (”coherent domains”) laajentuessa ja vahvistuessa.

 
Flaskan vaikutusten analysoimisessa käytettiin useita vaihtoehtoisia tutkimus- ja mittausmenetelmiä.

Mararu Emoton valokuvia Flaskassa olleista jäädytetyistä vesimolekyyleistä:

Tokyo-tap-water-crystal-1004-300x209.jpg

Kuva Tokion vesijohtovesinäytteestä
Copyright © 2013 Office Masaru Emoto
 

Tokyo-tap-water-crystal-after-flaska-100

Kuva Flaskassa olleesta vesijohtovesinäytteestä:

 

 

Lisätietoja veden strukturoinnista löytyy Suomen FLASKA sivulla kohdista Teoreettinen pohja ja Terminologiaa.

[1] Arani R, Bono I, Del Giudice E, et al. QED coherence and the thermodynamics of water. Int J Mod Physics 1995; 9: 1813-41.

* Viralliset toimijat eivät ole tunnustaneet eivätkä vahvistaneet tällä sivulla esiteltyjä teorioita tai löydöksiä.

bottom of page